This year we teamed up with Regina Fischer; an illustrator based in Berlin (Germany) to realise a sparkling, colourful exhibition in our studio that is 100% built from leftovers we collected during our production.

A visual statement.

At first sight “In Season” is about spectacle, mesmerizing reflections, colours and light …. but after taking a closer look we tell you a story to make you reflect on the reality. Not only the weather is changing, also our way of life, the appearance of the landscape and the conscious use of resources. We illustrate a massive data set and consequences of climate change in an extraordinary way. With the strong graphics and the bright colors, we dive into a “happy new world”, which contains another, earnest level at a second look.

A journey into the world of tomorrow

How do we want to live in the near future, what do we pay attention to now when dealing with the nature available to us? Come with us on a journey into the world of tomorrow that has already begun.
At studio mo man tai we are known colorful design products that put a smile on the customer’s face …but every year during Dutch Design Week we take part with a personal project/installation; without commercial intent – meaning that once a year we do not focus on customer requirements or such but realize an installation (together with business partners) that communicates a set of values that are important to us.

A glimpse behind the curtains

This year we teamed up with Regina Fischer; an illustrator based in Berlin (Germany) to be able to realize a colourful, sparkling installation in our studio at the Hastelweg in Eindhoven. We invite the visitor to also have a “glimpse behind the curtains” and show how our products are produced – all locally and ‘fair’; a standard that comes naturally to us!
At mo man tai we share a passion for colours, materials and haptics and challenge each other with the search for new, creative and sustainable solutions. We love to “get our hands dirty” and see how a design develops. We believe this contributes significantly to our designs becoming freer and more intuitive and hopefully more spectacular. We believe it is important to maintain optimism and keep striving for positivism – otherwise we run the risk that confidence towards the future falters.

Pictures and video of the “In Season” installation are available for download in the HR album.

For social media; please use #inseasoninstallation and feel free to tag @studio.mo.man.tai
You can contact us if you want more information about this project.

At the bottom of this page is a list of previous DDW projects

Dit jaar hebben we samengewerkt met Regina Fischer; een illustrator uit Berlijn om in onze studio een sprankelende, kleurrijke presentatie te realiseren die 100% is gebouwd uit restanten die wij verzamelen tijdens de dagelijkse productie.

Een visueel ‘statement’.

Op het eerste gezicht gaat “In Season” over spektakel, betoverende reflecties, kleuren en licht…. maar bij een nader zicht vertellen we je een verhaal om je even te laten reflecteren over de dagelijkse realiteit. Niet alleen het weer verandert, ook onze manier van leven, de aanblik van het landschap en het bewust omgaan met grondstoffen. We illustreren een grote data set en gevolgen van klimaatverandering op een bijzondere manier. Met de sterke graphics en de felle kleuren duiken we ook in een “happy new world”, die bij een tweede blik een ander beeld weergeeft.

Een mogelijke visie op de toekomst.

Hoe willen we in de nabije toekomst leven, waar letten we nu op als we omgaan met de ons ter beschikking staande natuur? Ga met ons mee op een reis naar de wereld van morgen die al is begonnen.
Bij studio mo man tai staan we bekend als kleurrijke designproducten die een glimlach op het gezicht van de klant toveren…maar elk jaar tijdens Dutch Design Week doen we mee met een persoonlijk project/installatie; zonder enig commercieel oogmerk – dat wil zeggen dat we één keer per jaar niet focussen op de wensen van de klant of iets dergelijks, maar een installatie realiseren (samen met zakenpartners) die een set waarden uitdraagt die voor ons belangrijk zijn.

Een kijkje achter de schermen.

Dit jaar hebben we samengewerkt met Regina Fischer; een in Berlijn (Duitsland) gevestigde illustrator om in ons atelier aan de Hastelweg in Eindhoven een kleurrijke, sprankelende installatie te kunnen realiseren. We nodigen de bezoeker uit om ook een kijkje achter de schermen te nemen en te laten zien hoe onze producten worden geproduceerd; allemaal lokaal en verantwoord, een standaard die voor ons vanzelfsprekend is! Bij mo man tai delen we een passie voor kleuren, materialen en haptiek en dagen we elkaar uit bij het zoeken naar nieuwe, creatieve en duurzame oplossingen. We houden ervan om “onze handen vuil te maken” en te zien hoe een ontwerp zich ontwikkelt. Wij geloven dat dit er in belangrijke mate toe bijdraagt dat onze ontwerpen vrijer, intuïtiever en hopelijk spectaculairder worden. Wij vinden het belangrijk om optimistisch te blijven en streven naar positivisme, anders lopen we het risico dat we het vertrouwen in de toekomst verliezen.

Foto’s en video’s van de installatie “In Season” kunnen worden gedownload in het HR-album.

Voor sociale media; gebruik alsjeblieft #inseasoninstallation en tag @studio.mo.man.tai
U kunt contact met ons opnemen als u meer informatie wilt over dit project.